نحوه پذیرش

شما می توانید با پر کردن فرم زیر اطلاعات اولیه درباره وضعیت درمانجو را در اختیار متخصصان ما قرار دهید. تیم درمان در اولین فرصت با شما تماس گرفته و پس از مشاوره تلفنی درباره پذیرش درمانجو تصمیم گیری خواهد شد. سپس با مراجعه به مرکز به همراه مدارک مورد نیاز فرآیند پذیرش صورت خواهد گرفت.

فرم پذیرش